బార్ల సంఖ్య సగానికి సగం తగ్గించండి

బార్ల సంఖ్య సగానికి సగం తగ్గించండి

Comments

comments

Share